Sommerfarm til minkhvalpe

19-02-2019

Spørgsmål

En minkfarm med en §10 tilladelse til 1200 minktæver ønsker fremover at anvende minkfarmen som sommerfarm. Det vil sige, at der indsættes hvalpe ialt ca. 5 måneder - fra juli til november, hvor de pelses. 1200 tæver svarer til 10.780 hvalpe. Spørgsmålet er, om der kan opstå kontinuitetsbrud, hvis farmen kun anvendes til de 10.780 hvalpe i 5 af årets 12 måneder? Skal der evt. en ny miljøgodkendelse til?


Svar

Nej, der opstår ikke umiddelbart kontinuitetsbrud når der er mink om sommeren, se mere om kontinuitetsbrud i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/19-helt-eller-delvist-bortfald-af-afgoerelser/


Og se tidligere svar om samme emne vedrørende ny miljøgodkendelse når der ændres fra helårsfarm til sommerfarm:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/saerregler-for-pelsdyr/er-der-godkendelsespligt-ved-omlaegning-fra-helaars-til-sommerfarm/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken