Kontinuitetsbrud vedr. afgørelse fra før 1. august 2017

21-03-2022

Spørgsmål

I husdyrvejledningens kap. 19 beskrives kontinuitetsbrudsreglerne fra før 1. august 2017. Skal vejledningen læses på én af følgende måder:

1) at der skal være mindst 25 % set over et gennemsnit på tre år, altså eks. minimum 75 % i et år hvis de to andre er uden drift, eller

2) at der i et år ud af tre skal være mindst 25 % hvor de sidste to år gerne må være uden drift uden der er kontinuitetsbrud.


Svar

Svaret er præciseret den 30. marts 2022

Nej, vejledningen skal læses sådan, at når der er tale om en afgørelse, tilladelse eller godkendelse, hvor der ikke er fastsat et produktionsareal, men hvor der er mulighed for at etablere, udvide eller ændre et dyrehold, så opstår der ikke kontinuitetsbrud, så længe der produceres mindst 25 pct. af det maksimalt godkendte eller tilladte, omregnet til antal dyreenheder efter de omregningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen, der gjaldt for afgørelsen om tilladelse eller godkendelse. 

Der skal derfor produceres mindst 25 pct. på et tidspunkt i løbet af den 3-årige periode. Det har ikke nogen betydning, om der er tale om et helt år, eller om der er tale om nogle måneder, hvor der har været produceret mindst 25 pct. Så snart der er produceret mindst 25 pct. er der ikke kontinuitetsbrud. Det fremgår dog af bestemmelsen, at der skal "produceres". Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at der skal være tale om en form for produktion. Hvornår der er tale om dette, vil være en konkret vurdering. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken