Kontinuitetsbrud på minkfarme uden tilladelse eller godkendelse

02-06-2021

Spørgsmål

Den 22. oktober 2020 meddelte miljøministeren dispensation i forhold til kontinuitetsreglerne for minkfarm, der enten har en § 10, 11 eller 12 miljøtilladelse/-godkendendelse efter husdyrgodkendelsesloven eller en § 33 godkendelse. Her i området har vi en del farme, som hverken har tilladelse eller godkendelse, idet der bare er en gammel anmeldelse på fx 1600 mink. Flere af dem har haft pause i over 2 år og skulle have været i gang igen i år - men det kan de jo ikke. De ser ikke umiddelbart ud til at være omfattet af dispensationen - men vil det sige de bare taber retten eller vil dispensationen blive ændret, så den også komme til at gælde for dem? Der er flere af dem, der er begyndt at spørge.


Svar

Miljøstyrelsen har svaret på et lignende spørgsmål, hvorfor der henvises hertil. Svaret kan findes her: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/kontinuitetsbrud-paa-minkfarme/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken