Ikke udnyttet godkendelse til IE-husdyrbrug

10-04-2018

Spørgsmål

Et husdyrbrug fik i 2012 en § 12 miljøgodkendelse til en produktion på af 9400 slagtesvin og 9750 smågrise (svarende til 318 DE med daværende DE-norm (og 296 DE med nuværende DE-norm)), og blev dermed et IE-brug. Godkendelsen omfattede en tilbygning til stalden samt en ny gyllebeholder. Gyllebeholderen blev bygget, men tilbygningen er ikke lavet, og produktionen har derfor aldrig overskredet stipladsgrænserne for IE-brug (i planåret 2016-17 er produceret 2000 slagtesvin og 3633 FRATS-svin, svarende til 178 DE). Hvilken skal dette håndteres i forhold til tilsyn? Der er en § 12-godkendelse, som er delvist udnyttet, men der er ikke længere tale om et IE-brug.


Svar

Så længe et husdyrbrug har en formel miljøgodkendelse

som IE-husdyrbrug, skal husdyrbruget håndteres derefter i tilsynssammenhæng. Ejeren eller den driftsansvarlige for husdyrbruget kan ansøge om en ny godkendelse/tilladelse efter de faktiske forhold. Tilsvarende vil kommunen kunne gennemføre en lovliggørelsessag efter de faktiske forhold. Det pågældende tilfælde vil også være god anledning for kommunen til at gøre ejeren eller den driftsansvarlige for husdyrbruget opmærksom på reglerne om helt eller delvist kontinuitetsbrud.    


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken