Hvad er "det fuldstændige ophør"

14-07-2020

Spørgsmål

Et opfølgende spørgsmål på helpdesksvar af 30-04-2020 med titlen "Opretholdelse af minkproduktions tilladelse ved midlertidig produktion ophør". Kan i uddybe hvad der menes med "Det fuldstændige ophør"? Er det f.eks. tilstrækkeligt med 1-2 mink på husdyrbruget for ikke at være omfattet af begrebet "Det fuldstændige ophør"?


Svar

Miljøstyrelsen har svaret på et tilsvarende helpdeskspørgsmål, se svaret her: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/praecisering-af-svar-om-opretholdelse-af-minkproduktions-tilladelse-ved-midlertidig-produktionsophoer-den-30-04-2020/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken