Dispensation fra kontinuitetsregler på minkfarme

27-10-2021

Spørgsmål

Vi har et generelt spørgsmål til den midlertidige dispensation, der er givet fra reglerne om kontinuitetsbrud på minkfarme. Årsagen er at vi får henvendelser fra ejere af minkfarme, der gerne vil have en tilkendegivelse på, hvorvidt deres produktionstilladelse fortsat er gældende og hvor længe. Dispensationen gælder i øjeblikket til og med den 31. december 2022. I januar 2023 vil reglen om kontinuitetsbrud igen være gældende. Hvordan skal vi på dette tidspunkt vurdere, om godkendelsen har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år? Skal vi vurdere på baggrund af de 3 foregående kalender år eller skal vi fraregne den periode, hvor det ikke har været tilladt at holde mink, når vi skal fastlægge de ”tre på hinanden” følgende år?


Svar

Når kommunen skal fastlægge ”3 på hinanden følgende år”, skal kommunen se bort fra dispensationsperioden, der har været i forhold til kontinuitetsbrudsreglerne.

Det vil sige, at kontinuitetsperioden på 3 år løber videre, selvom, der har været en dispensationsperiode.

Eksempelvis vil det medføre, at et husdyrbrug, som f.eks. har haft nedsat produktion 2 år inden dispensationen trådte i kraft, vil, når dispensationen ophører, have 1 år "tilbage" førend, der er gået ”3 på hinanden følgende år”.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken