Udleveringsrum til slagtevin

11-01-2021

Spørgsmål

Hej Helpdesk. En ansøger, der søger om at udvide sin slagtesvineproduktion, ønsker at bruge 4 slagtevinestier som udleveringsrum, således at han kan overholde lugtkrav til nabo. Stierne er indrettet som normale slagtesvinestier med automatisk fodring. I stalden er der yderligere 400 slagtesvin på stald. For at sikre at de 4 slagtesvinestier kun bliver brugt som udleveringsrum, ønsker Varde Kommune at stille følgende vilkår: På areal, vist som udlevering på figur 4a, må der ikke være installeret foderkasser, rørfodring eller andre fodersystemer, der gør det muligt at foder grisene. Til dette svarer ansøger, at han ønsker at flytte grise over i stierne, der skal bruges som udlevering, op til 24 timer før de hentes af vognmanden, og der står i lovgivningen at grisene skal fodres mindst én gang i døgnet. Skal udleveringsrummet tælle med som produktionsareal, når grise overføres til dette udleveringsrummet op til 24 timer før afhentning? Må Varde Kommune stille ovenstående vilkår, hvis arealet ikke skal tælle med som produktionsareal? OBS - Se yderligere oplysninger efter husdyrfonhenvendelse - f2p://case/7739067


Svar

Det fremgår af definitionen, at det alene er arealer, hvor dyrene ikke opholder sig andet end kortvarigt, der ikke skal medregnes i produktionsarealet. Udleveringsrum til svin er nævnt under typer af arealer, som ikke skal, men kan, medregnes i produktionsarealet (bilag 3, pkt. C, nr. 2). Der udleveres svin to gange ugenligt, som har ophold inden udlevering. Det er op til kommunen at vurdere, om denne praksis er mere end et kortvarigt ophold. Hvis arelaet ikke medtages som produktionsarealet, kan der evt stilles vilkår til indretningen af udleveringsrummet, men ikke vilkår der strider mod dyrevelfærdskravene. Praksis er oftest, at der ikke fodres 10-12 timer inden afhentning. Desuden skal kommunen overveje om vilkårene er kontrolerbare og proportionale med det formål de skal varetage. Hvis arealet ikke medtages som produktionsareal, kan kommunen følge op med tilsyn, for at sikre at arealet kun anvendes efter hensigten, som udleveringsrum, og at det rengøres efter brug, som husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38 forskriver.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken