Sanitært spildevand til gyllekanaler

 

04-08-2022

Spørgsmål

Må sanitært spildevand ledes til gyllekanaler? Her tænker vi på ejendomme, der har toiletfaciliteter i forbindelse med staldanlæg. 


Svar

Sanitært spildevand fra stuehus eller personaletoiletter/-bad må ikke afledes til gyllekanaler eller gyllebeholder.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken