Pumpning af møddingssaft/vand fra møddingsplads.

09-07-2018

Spørgsmål

Ved landbrugstilsyn på ejendomme med ældre møddinger ses somme tider at møddingsvand pumpes fra pumpebrønd på møddingsplads til ajlebeholder. Der er ikke fast rørforbindelse fra mødding til ajlebeholder. Der findes ikke en byggesag hvor det fremgår at denne indretning at mødding/afløb er godkendt af kommunen. Er det et forhold, der bør/skal påtales.


Svar

Møddinger skal jf. § 14 stk. 1 være indrettet med et afløb der overholder kravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens §24 stk. 1. Et afløbssystem som beskrevet i spørgsmålet lever umiddelbart ikke op til bestemmelsens formål, hvor der f.eks. anvendes en dykpumpe i en pumpebrønd, hvor møddingssaften pumpes til ajlebeholder. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken