Produktionsareal ved opdræt af fasankyllinger

21-12-2022

Spørgsmål

Er en forgård til fasankyllinger et produktionsareal? I en konkret sag er 20 forgårde med mål på 4 m x 4 m koblet sammen i forlængelse af hinanden. De udgør derfor et potentielt produktionsareal på 320 m². Forgårdene bliver ikke taget ned, og de er overdækket med ståltag.

Ved tilsyn med anlægget blev det konstateret, at der ikke var plantedække i forgården. Der var vindbrydere for hver ende af den sammenkoblede række og på en stor del af siden ud mod voliererne. På bagsiden af forgården var opsat huse. Forgården var derfor stort set beskyttet mod alle fire sider.

På den baggrund blev det vurderet, at et eventuelt plantedække ville blive svært at etablere på grund af manglende lys, selv hvis vindbryderne blev taget ned, når der ikke var fasaner i forgården. Af samme grund er vi derfor i tvivl, om forgården reelt kan behandles på samme vis som normale løbegårde.

Skal § 8, stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen følges for forgården, hvis miljømæssige forsvarlige forhold kan sikres via vilkår?


Svar

Der skal indledningsvist foretages en vurdering af, om forgården får karakter af et husdyranlæg, en løbegård eller en fold. Dette er en konkret vurdering, som kommunen må foretage. Er det et husdyranlæg eller en løbegård, skal der være fast bund og afløb efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 2.

Forgården vil have karakter af et husdyranlæg, hvis det er en bygning eller anden indretning til dyrenes ophold. Der skal populært sagt være bygningselementer som vægge, tag eller gulv, der er beregnet til dyrenes ophold, for at der kan være tale om en bygning, eller en indretning omfattet af begrebet. Se også dette svar https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/lovliggoerelse-af-fuglebade-til-aender/ 

Forgården vil have karakter af en løbegård, hvis der er en høj koncentration af dyr, og næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.  Hvis der i forgården bliver etableret plantedække, vil den derimod ikke have karakter af en løbegård, men en fold. Se også dette svar
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/fasan-produktion/ 

Både husdyranlæg og løbegårde er produktionsareal, hvis de er fastplacerede, dyrene kan opholde sig der mere end kortvarigt og har mulighed for at afsætte gødning der. Se hvilke vurderinger, der kan foretages i https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/er-voliere-produktionsareal/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken