Opgøres andel af fast gulv ud fra produktionsareal?

08-01-2018

Spørgsmål

Det søges at etablere ny svinestald med delvist fast gulv (25-49%). Skal andelen af fast gulv beregnes ud fra produktionsarealet eller det samlede gulvareal i hele stalden? Eller er det nok at ansøger opfylder kravet på en af de to beregninger?


Svar

Miljøstyrelsen har tidligere svaret på lignende spørgsmål som vurderes er dækkende for dette spørgsmål. Se:

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/definitionen-af-delvis-spaltegulv-i-slagtesvinestier/
http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/draenet-gulv-eller-delvis-fast-gulv-ved-slagtesvin/

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken