Opgørelse af produktionsareal i nudrift for FRATS-stalde