Nettoareal

10-02-2020

Spørgsmål

Hej. På trods af jeres egentligt ret så præcise vejledning vedr. hvad der skal indsendes i forhold til opgørelsen af nettoareal, så efterspørger flere og flere kommuner målfaste tegninger på produktionsbygninger og produktionsarealet. Begrundelsen er at kommunen vil kontrollere det indsendte. Jeg vil gerne en gang for alle vide om en kommune har krav på at modtage målfaste bygningstegninger eller ikke.


Svar

Ja, kommunen kan bede om målfast tegninger, når de vuderer der er behov for det jf. husdyrgodkendelsebekendtgørelsens
Bilag 1, pkt. B, nr. 1. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken