Løsdrift uden fast bund

27-02-2020

Spørgsmål

Der er i forbindelse med et hjortehold (dådyr), etableret et fanghus/læskur på 80 m2 hvor dyrene har fri adgang til arealet, gælder landbrugets byggeblad nr. 095.03-01 i denne situation?


Svar

Kravet i husdyrgødningsbekendtgørelsen om fast bund og afløb gælder som hovedregel for alle stalde, læskure m.v.

I visse tilfælde er kravet om fast bund og afløb generelt fraveget via Landbrugets Byggeblade, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Byggebladene gælder som udgangspunkt udelukkende for de dyrehold, som er angivet i de enkelte byggeblade.

Dådyr er ikke angivet i et byggeblad, hvorfor kravet om fast bund og afløb ikke kan fraviges.

Se i øvrigt https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/laeskur-uden-fast-bund-til-daadyr/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken