Krav til udegående vildsvin

26-06-2023

Spørgsmål

Skal udegående vildsvin opfylde de samme regler som i byggebladet for "Indretning og drift af udendørs sohold"? Kan kommunen kræve, at udearealerne (produktionsarealerne) skal være støbte med afløb til opsamlingsbeholder, såfremt reglerne om tæt græsdække, flytning af hytter, foderpladser mv. ikke kan overholdes.


Svar

Ja, der gælder de samme regler for hold af frilandsvildsvin, som der gælder for hold af andre grise på friland.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken