Krav til tæt belægning på staldgang?

13-07-2022

Spørgsmål

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 2 sætter krav til at husdyranlæg skal have fast bund, som er uigennemtrængelig for fugt. Skelnes der her mellem produktionsarealer og øvrige arealer i en stald? Gælder dette krav fx. også for staldgange i hestestalde? Især i hestestalde ses det ofte, at staldgange indrettes med flisebelægning.


Svar

Hovedreglen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, vedrørende, at der skal være fast bund og afløb gælder for hele husdyranlægget – også staldgange. 

Husdyranlæg er en stald eller lignende bygning eller indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har adgang til, med tilhørende dyrehold. Det er altså hele stalden, som er omfattet af reglen.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken