Kan golde malkekøer opstaldes jf. byggeblad 095.03-01?

08-01-2018

Spørgsmål

Byggeblad 095.03-01 tillader hold af ammekøer, ungdyr, mv. på dybstrøelse uden fast bund med afløb. Kan golde malkekøer på en malkekvægsejendom sidestilles med ammekøer, og dermed opstaldes i dybstrøelse uden fast bund og afløb? Argumentet for at sidestille golde malkekøer med ammekøer er, at malkekøerne i goldperioden ikke producerer mælk og fodringsmæssigt kan ligestilles med en stor ammeko på 600 kg. Argumentet mod er, at byggebladet ikke omfatter malkekøer, og at det ikke er hensigten, at goldstalde på malkekvægbesætninger generelt fremadrettet kan etableres uden fast bund og afløb.


Svar

Byggebladet gælder ikke for intensiv kvægproduktion, herunder goldkøer. Se endvidere tidligere svar om et lignende spørgsmål: 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken