Hvad forstås ved "ekstensivt dyrehold"

20-10-2020

Spørgsmål

I henhold til byggebladene er det muligt at holde visse dyrehold i stalde uden fast bund, hvis der er tale om ekstensiv drift. Hvordan vurderer man om der er tale om ekstensiv drift? Er det for eksempel nok at konstatere, at dyretypen er ammekvæg, eller skal man også forholde sig belægningen i stalden eller driften af afgræsningsarealerne eller noget helt tredje? Med andre ord: hvordan vurderer man om driften er ekstensiv. Er hold ammekvæg pr definition ekstensiv?


Svar

Nej, der er ikke krav om, at man vurderer belægningen i stalden eller andre ting, så længe byggebladets bestemmelser er opfyldt (om f.eks. arealkrav og tilført strømængde). Se desuden dette helpdesksvar, hvor der er link til vejledningen og et andet helpdesksvar.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken