Høns i mobilehuse

26-04-2019

Spørgsmål

Må man etablere et æglæggende hønsehold i mobile hønsehuse uden fast bund jf. Landbrugets Byggeblad 95.03-07 (økologiske slagtekyllinger) ? Må man etablere et æglæggende hønsehold i et mobilt hønsehus uden fast bund der flyttes dagligt, indenfor et givent areal. Hermed flyttes hønsene "arbejdsområde" hver dag ?


Svar

Nej, byggebladet er kun godkendt til slagtekyllinger.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken