Hestestald med fast gulv uden afløb

27-11-2022

Spørgsmål

Det er vores opfattelse, at det tidligere var muligt at benytte byggeblad nr. 095.03-01 ift. indretning af hestestald med fast bund uden afløb, selvom byggebladet foreskrev at være til fastplacerede læskure uden fast bund. Nu er byggebladet tilbagekaldt.

Mit spørgsmål er derfor, om dybstrøelseshestestald med fast bund uden afløb kan komme ind under § 8, stk. 5?


Svar

Nej, et husdyranlæg med dybstrøelse samt med fast bund og uden afløb til heste er ikke omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 5.

Byggebladene er ganske rigtigt tilbagekaldt, og de muligheder, der var i dem, er blevet indarbejdet i bekendtgørelsen. Det var heller ikke ifølge byggeblad ”095.03-01, løsdrift (læskur) uden fast bund” muligt at have dybstrøelse på fast bund uden afløb, da det kun var gældende for stalde og læskure uden fast bund. 

Det er dog muligt at have dybstrøelse på fast bund uden afløb, hvis man etablerer en pumpesump. Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken