Heste på dybstrøelse uden fast bund

17-01-2019

Spørgsmål

Der er ansøgt om et hestehold til privat brug. Den eksisterende lade på ejendommen ønskes anvendt som løsdrift (læskur) uden fast bund, med dybstrøelse etableret jf. Byggeblad 095.03-01. Gælder dette byggeblad også for et hestehold ?


Svar

Ja, byggeblad 095.03-01 kan også anvendes til hestehold.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken