Gyllekummer skal tømmes, når dyr er udegående i en periode

06-07-2023

Spørgsmål

Vi har modtaget en ansøgning, hvor en del af produktionsarealet i ungdyrstalden er indtastet som udegående. Der er i alt 449 m² sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) i staldafsnittet samt nogle bokse med dybstrøelse.

Heraf er 138 m² indtastet som udegående dyr 5 mdr. pr. år. Vi har ikke accepteret, at kvæget på dette areal kan indtastes som udegående, da der i stalden også er områder, hvor dyrene er opstaldet hele året og samtidig fælles kanal under alle spalterne. Det betyder at der er gylle i de kanaler, hvor dyrene er angivet til udgående. Arealet med udegående dyr kan derfor ikke betragtes som rengjort, hvilket er et krav ved udegående dyr.

Konsulenten argumenterer nu for, at der i de 5 mdr. pr. år ikke er nogen emission fra den del af staldsystemet, der består af sengebåse, da gulvet her er støbt. Konsulenten oplyser, at et areal kun med sengebåse svarende til 75 m² rengøres og lukkes af i den periode, hvor kvæget er udegående, og det er nu indtastet i ansøgningen.

Vi har i første omgang sagt nej til at acceptere, at kvæget regnes som udegående fra de 75 m² sengebåse, der rengøres og lukkes af. Årsagen er, at emissionen fra staldsystemet ”Sengestald med spalter” udgør et samlet lugt- og ammoniakbidrag fra arealet med senge og arealet med spalter. Ved at indtaste de 75 m² som udegående fraregnes en emission, der gælder for hele staldsystemet, selvom det kun er emissionen fra sengene, der burde fraregnes. Den separate emission fra sengene er ukendt og formentlig lavere end fra spalterne.

Kan produktionsarealet på 75 m² svarende til sengebåsene fraregnes som udegående, når der er gylle i kanalerne?


Svar

Nej, staldsystemet sengestald med spalter kan ikke deles op i fast gulv og spalter i de 5 måneder, dyrene er udegående. 

Skal de 5 måneder udegående fradrages i emissionsberegningerne, kræver det, at dyrene ikke har adgang til produktionsarealet og produktionsarealet rengøres, når dyrene er lukket ud. Rengøring omfatter også tømning af gyllekummerne. 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken