Frit teknologivalg fra Miljøteknologilisten

16-10-2019

Spørgsmål

På miljøteknologilisten fremgår det, at teknologien Agrifarm Agri Airclean kemisk luftrensning med miljøeffekt på 91 % ammoniakreduktion og 83 % lugtreduktion kan anvendes i kombination med punktudsugning og ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft.

Det fremgår også, at teknologien Punktudsugning i slagtesvinestalde med drænet gulv (33/67) eller med delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv kan reducere ammoniak med 0,7 x E - 12 og lugt med 0,39 x E+ 9, hvor E er den tilsluttede renser effekt. Ved teknologien punktudsugning i slagtesvinestalde fremgår det af vilkårsdelen, at der anvendes 10 m3 pr gris gennem renseren.

Teknologien Agrifarms staldkoncept Intellifarm til slagtesvin er også på listen med miljøeffekt på 67 % reduktion af ammoniak og 53 % reduktion af lugt. Her forudsættes, at 18 m3 lugt pr gris pr time bortventileres gennem luftrenseren også via punktudsugning.

Spørgsmålet er, om der i en aktuel sag med Agrifarms staldkoncept er frit valg mellem at vælge teknologien punktudsugning kombineret med Agrifarms Airclean kemiske luftrenser og 10 m3 luft pr gris pr time gennem renser eller staldkonceptet Intellifarm med 18 m3 luft pr gris pr time? Der er ikke proportionalitet i at anvende Intellifarm konceptet, hvis det ikke er nødvendigt, da der bruges næsten dobbelt så meget energi til at bortventilere luften gennem renseren ved denne teknologi end ved at anvende teknologien punktudsugning.


Svar

Svaret er trukket tilbage den 28. november. Der forventes nyt svar i starten af 2020.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken