Flexgrupper og staldgulve

11-10-2018

Spørgsmål

I ansøgningssystemet, indgår der forskellige kombinationer af dyretyper og typer af staldgulve i flexgrupperne. Jeg har følgende spørgsmål I forbindelse med, at jeg skal give tilladelse til nogle flexgrupper: 1) Må landmanden senere renovere staldgulve utallige gange uden at ansøge om en ny tilladelse/godkendelse, så længe den valgte gulvtype indgår i den allerede tilladte flexgruppe? Det vil give god mening, hvis systemet beregner worst case, sådan at de kombinationsmuligheder flexgruppen åbner op for kan lade sig gøre uden, at der skal laves nye beregninger. I mit konkrete tilfælde skal jeg bl.a. godkende ”Flexgruppe: Alle svin” på 50-75 % fast gulv, som omfatter følgende (talrige) kombinationer af dyretyper og staldgulve: "Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv", "Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv", "Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv", "Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv", "Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv", "Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv", "Slagtesvin. Dybstrøelse, opdelt leje". 2) Jeg vil også høre, om landmanden er låst på de specifikke kombinationer mellem dyretype og gulvtype? I så fald betyder det jo, at han kan komme ud for at skulle ombygge gulvet, hver gang han skal indsætte en ny dyretype i f.eks. en sygestald.


Svar

Husdyrgodkendelse.dk regner worst case, når der vælges en fleksgruppe. Det betyder, at landmanden kan vælge mellem de systemer der er i fleksgruppen og der ikke skal ansøges på ny, hvis der ønskes et andet staldsystem indenfor fleksgruppen. Det er ikke nødvendigt at skifte gulvtypen i en sygestald, fordi der indsættes en anden dyretype (der er omfattet af en af de systemer indenfor fleksgruppen) på arealet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken