Fast drænede gulve med skraber og ajleafløb

06-11-2018

Spørgsmål

Den 29 maj 2018 skriver MST at der ikke er videnskabelig belæg for at lave teknologibladet om for ”Fast drænede gulve med skraber og ajleafløb”, og der skal derfor fortsat sættes vilkår om skrabning hver anden time. I august fjernes lavemissionsstaldgulve til kvæg fra Teknologilisten i forbindelse med ændring af emissionsfaktoren. Begrundelsen er at der ikke er behov for, at den står opført på Teknologilisten, da emissionsfaktorerne for staldsystemet fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen tabel 1. I forbindelse med at der stilles vilkår til teknologier er udgangspunktet vel, at der kun kan stilles vilkår til teknologier der fremgår af teknologilisten. Betyder det at et fremtidigt BAT-vilkår til en ny kostald med ”fast drænet gulv med skraber og ajleafløb”” bliver reduceret til følgende ordlyd uden nogen krav om et vist antal skrabninger ”Den ny kostald skal indrettes med ”fast drænet gulv med skraber og ajleafløb””.


Svar

Staldsystemet "fast drænet gulv med skraber og ajleafløb" har en skraber integreret som en del af staldsystemet. Skraberen har en praktisk betydning med at fjerne fast gødning fra gulvet på de drænede gulve. Som det ligeledes fremgår af helpdesksvaret fra den 29. maj 2018, har det i forsøgene ikke været muligt at gennemføre tilstrækkeligt mange forsøg til, at man på et videnskabeligt grundlag kunne eftervise, at skraberen på de drænede gulve ikke har en effekt". Uanset om staldsystemet fremgår af teknologilisten eller af bilag 3 tabel 1 skal Kommunen i godkendelsen sikre sig, at der anvendes det korrekte staldsystem og den praksis som er nødvendig for at staldsystemet har den ønskede effekt i overensstemmelse med den fastsatte emissionsfaktor. Dette kan opnås gennem vilkårsfastsættelse eller beskrivelse på anden vis i godkendelsen. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken