Delvist fast gulv

30-08-2018

Spørgsmål

Hvordan beregnes andel fast gulv i en slagtesvinesti? Stiens areal er 5,2 m x 2,4 m = 12,48 m2 Stiens faste bund, der går ind under krybben, er 0,6 m x 5,2 m = 3,12 m2 Krybbens areal er 5,2 m x 0,3 m = 1,56 m2 Skal andelen af fast bund i stien beregnes som 3,12/12,48 = 0,25 (=25%) Der henvises til fig. 1 i Teknologiblad "delvist fast gulv" (her er der ingen krybbe i stien?)


Svar

Krybbeplads kan ikke medregnes i beregningen af andel fast gulv. Se tidligere svar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/definitionen-af-delvis-spaltegulv-i-slagtesvinestier/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken