areal bag søer med spalter

09-07-2018

Spørgsmål

Jeg har været på svinebesøg. I den forbindelse kan jeg se, at mange løbe/kontrolstalde har et gangareal bag søernes enkeltbokse. Søerne har ikke direkte adgang til dette, kun når de flyttes. Hele dette areal har spalter og dermed også gyllekumme under. Skal dette areal tælles med i produktionsareal? Det er vigtigt at få det afklaret nu, så godkendelserne bliver rigtige første gang, og landmanden ikke får et problem i forbindelse med revurderingen.


Svar

Hvis dyrene kun har midlertidig adgang i kortere perioder (som ved flytning), er det ikke produktionsareal. Til sammenligning er inspektionsgangen i en slagtesvinestald er heller ikke produktionsareal, selv om der som oftest er spaltegulv med gyllekumme under.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken