Afløb på husdyrbrug

06-09-2022

Spørgsmål

Skal afløbsinstallationer på husdyrbrug fra eksempelvis møddingsplads til gyllebeholder udføres af autoriseret kloakmester? Er afløb på husdyrbrug omfattet af lovbekendtgørelse nr. 30 af 11-01-2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 7?


Svar

Se tidligere svar:


https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/kravene-om-afloeb-gennem-taette-lukkede-ledninger-fra-fx-ensilagepladser-og-moeddingpladser/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken