Tilsyn med opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald på ikke-tilsynspligtige ejendomme

 

07-07-2022

Spørgsmål

Hvad skal der føres tilsyn med efter husdyrgødningsbekendtgørelsens §36 stk. 2 (tilsyn med opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald på ikke-tilsynspligtige ejendomme). Er det kun opbevaring af fast husdyrgødning mm. på møddingspladsen, der skal føres tilsyn med, eller gælder det også afsnit med dybstrøelse, markstakke (hvor der som udgangspunkt kun må opbevares komposteret husdyrgødning) mm.?


Svar

Det er hele kapitel 6, der skal føres tilsyn med.

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 36, stk. 2, at det mindst hvert 6. år skal påses, at reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6 om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald overholdes på ejendomme, der ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn efter bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der kan læses mere om kapitel 6 her.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken