Størrelse på hundehold - miljøaktivitetsbekendtgørelsen eller husdyrgødningsbekendtgørelsen?

 

30-08-2021

Spørgsmål

Svaret er revideret 21. sept. 2021

En ejer af en hundepension ønsker at få vurderet sit dyrehold i forbindelse med salg af ejendom. Hundeholdet på ejendommen er sæsonbetinget, hvilket vil sige, at der i højsæsonen er høj belægning, mens der en stor del af året er tomt. Et tænkt eksempel er, at der 65 dage om året er 20 hunde svarende til et gennemsnit på 3,56 hund pr. dag set over et år. Men skal dyreholdet opgøres som et gennemsnit af hunde pr. dag set over et år, sådan at hvis der gennemsnitlige over et år er max. 4 hunde pr. dag falder det falde ind under miljøaktivitetsbekendtgørelsen? eller er det "max" belægningen altså de 20 hunde i dette eksempel, som definere hvorvidt der er tale om et erhvervsmæssigt dyrehold eller et hobbydyrehold?


Svar

21. september 2022: Svaret er revideret ved, at en linje om hunde, der er på besøg er taget ud, da det kunne give anledning til usikkerhed.

Kommunen skal vurderer om dyreholdet overskrider antallet for erhvervsmæssigt dyrehold i miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, som er 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. 

Dyreholdet kan ikke fordeles ud over året. Det skal vurderes, hvor mange dyr der konkret er på ejendommen. I vurderingen bør tages højde for, om hundene tager ophold på ejendommen, idet de da skal indregnes. Som udgangspunkt vil der være tale om et erhvervsmæssigt dyrehold, når der er tale om en belægning på 20 hunde over sommeren. 

Et erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, og for hundepensioner skal de skærpede afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 stk. 3, desuden iagttages.

 

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/hunde-hundedagpleje-uden-udendoers-loebegaard/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken