Kattepension

18-09-2019

Spørgsmål

Svaret er opdateret den 3. april 2020

Vi har nogle spørgsmål ift. katte/kattepension. Hvis en ejendom påtænker, at etablere en kattepension, er det umiddelbart ikke reguleret efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, men kan reguleres efter uhygiejniske forhold ift. miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Hvis de udvider med en hundekennel, er det så kun den del af ejendommen der er til hunde der skal overholde afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen? Kan der dispenseres for afstandskravet fra stald til egen bolig på 15 meter i husdyrgødningsbekendtgørelsen? Har det noget betydning, at katte og/eller hundestaldene kommer over de 100 m2?


Svar

Svaret er opdateret den 3. april 2020

Katte og hunde er omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og reguleres herefter eller efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen alt afhængig af størrelsen på dyreholdet. Hunde reguleres efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis der er mere end 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Hvis der er under 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger reguleres hundeholdet i stedet efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Katte reguleres efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen overstiger 25 m2. Hvis det er herunder, reguleres katteholdet i stedet efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Både hunde- og kattepensioner reguleres således efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis størrelsen på dyreholdet forskriver det.

Kommunen kan dispensere fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, herunder 15 meter afstandskravet til beboelse på samme ejendom, hvis overholdelse ikke er mulig, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 7. Det betyder, at kommunen skal vurdere, hvorvidt det er muligt at overholde afstandskravene, eller om der f.eks. er andre reguleringsmæssige forhold eller fysiske omstændigheder, der gør, at dette ikke er muligt, og der derfor er grundlag for en dispensation.

For hunde er der skærpede afstandskrav, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, som primært skyldes støj fra hundene. Afstanden skal derfor måles derfra, hvor hundene færdes. Har de adgang til et udendørsareal som ligger tættere på naboer mm end selve ”hundestalden”, er det til dette udendørsareal der skal måles. Se også dette helpdesksvar om hundehold.

Hvis hunde- og kattestaldene har et produktionsareal, der overstiger 100 m², er der i husdyrbruglovens forstand tale om et husdyrbrug (jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1), og så vil det være afstandskravene i husdyrbrugloven, der skal overholdes. En evt. dispensation fra kravene, skal derfor gives efter husdyrbrugloven (§ 9, stk. 1, jf. § 6, stk. 1, nr. 1-4) og ikke efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Dette har betydning, fordi en dispensation fra afstandskravene i husdyrbrugloven kan påklages, hvorimod en tilsvarende dispensation givet efter husdyrgødningsbekendtgørelsen til et anlæg under 100 m², ikke kan påklages (jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 52). Derimod har størrelsen ingen betydning i forhold til evt. godkendelse, tilladelse mm, da husdyrbruglovens kapitel 3 og 4, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 1, stk. 4, ikke gælder for hunde og katte.

De skærpede afstandskrav for hunde, jf.Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, er et supplerende afstandskrav, der ikke er i husdyrbrugloven. Disse regler gælder også umiddelbart for husdyrbrug, altså hvis anlægget er større end 100 m², og supplerer derved kravene i husdyrbruglovens §§ 6-8. De skærpede afstandskrav fremgår kun af husdyrgødningsbekendtgørelsen, og der er derfor ikke klageadgang for en evt. dispensation fra dem.      


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken