kattehold - katteinternat

14-02-2019

Spørgsmål

Har et katte-internat med tilladelse til 16 katte i et parcelhus ( byzone). Nu vil katte-internatet udvide til 50 katte og samtidig etablere en sansehave til kattene. Kan kommunen kræve at et kattehold /katte-internat med 50 katte skal flyttes til landzone, eller kan kommune acceptere at de 50 katte etableres i byzone. Skal kommunen forholde sig til det miljømæssige i et kattehold. Ved væsentlige gener kan kattehold reguleres efter § 10 i bek 844 af 23 .6.17 miljøregulering


Svar

Miljøstyrelsen har den  14-02-2019 revideret et svar fra den 23-3-2018 på dette spørgsmål mht. størrelsesgrænsen for dyrehold i byzone. Det oprindelige svar ses nederst på siden.
Det tilladte dyrehold i byzone reguleres efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, og ikke efter bestemmelsen i § 7, som fastsætter størrelsesgrænsen for ikke erhvervsmæssigt dyrehold.
De nævnte 25 m2 produktionsareal relaterer sig til dyrehold, der kan holdes i landzone ud over 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, uden at det samlede dyrehold herved bliver betragtet som erhvervsmæssigt, jf. høringsnotat fra ændringen af miljøaktivitetsbekendtgørelsen i 2017.
Det tilladte dyrehold i byzone reguleres som nævnt efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, hvorefter et dyrehold på op til 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger er tilladt. Andre dyretyper kan også være tilladt (bortset fra svin, kvæg, får, geder og heste), når det samlede dyrehold ikke overstiger, hvad der svarer til 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Afgrænsningen heraf er ikke ligetil, fordi forskellige dyretyper kan have vidt forskellig påvirkning af omgivelserne. Det er derfor op til kommunens skøn, om et aktuelt dyrehold er over eller under grænsen for det tilladte i byzone.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken