Ikke erhvervsmæssigt hold af høns

19-06-2018

Spørgsmål

Iht. Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter § 7 er størrelsesgrænsen på høns 30 stk. Hvad er gældende for andre fjerkræ arter? Betyder det at man maximum må have 30 høns og så må man også have eksempelvis gæs, ænder mm ud over de 30 høns?


Svar

Høns og hunde har en særlig status, idet vurderingen af antallet af hunde og høns foretages uden hensyn til det øvrige dyrehold på ejendommen. Det er altid muligt at have op til 30 høns og 4 voksne hunde evt. med hvalpe uden dyreholdet bliver omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler som et erhvervsmæssigt dyrehold.


I den konkrete sag er det derfor tilladt at have øvrige dyretyper ud over de 30 høns så længe dyreholdet ikke overskrider størrelsesgrænserne i §7 litra a-g eller kombinationer der ikke tilsammen overstiger 100 % eller et produktionsareal på op til 25m2.


Det er således tilladt at have ænder og gæs på et produktionsareal på op til 25 m2 sammen med de 30 høns.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken