Ikke erhvervsmæssigt hold af fjerkræ (fortsat)

29-08-2018

Spørgsmål

I svar fra den 10/7-2018 henvises der til at høns omfatter alle hønsefugle. Vi har borgere, der også har gæs og ænder sammen med høns, dermed har vi behov for at kunne regulere antallet af fjerkræ. Gæs og ænder hører under andefugle og hvordan skal vi som kommune håndtere dette? Kan vi sidestille gæs og ænder samt andre dyr med fjer med hønsefugle eller kan der kun reguleres for hønsefugle?


Svar

Som det fremgår af husdyrvejledningen er det kun hønsene og hundene der har en særlig status. Ænder, gæs og andre fjerkræ som ikke er "hønsefugle" kan ikke medregnes i optællingen af de 30 høns, som det er tilladt at have ud over de kategorier der er nævnt i litra a-h). For de andre fjerkræ er det de 25 m2 produktionsareal der afgør det tilladte antal jf. litra h.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken