Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold på 4 heste med føl, 4 hunde og 30 høns i byzone?

08-09-2021

Spørgsmål

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold på 4 heste med føl, 4 hunde og 30 høns i byzone? Vi er i forbindelse med en konkret sag blevet usikre på, hvor stort et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone, som man kan have i alt, efter kommunen har dispenseret jf § miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8 stk. 3. Kan kommunen f.eks. dispensere til 4 heste med føl, samtidig med at vedkommende har 4 hunde og 30 høns? Eller kan vedkommende kun – inklusiv hvad vi dispenserer til af heste og evt. geder – i alt have hvad der svarer til 4 hunde og 30 høns? Egne overvejelser: med 1992 miljøaktivitetsbekendtgørelsen ville vi vurdere, at man i byzone via dispensation kunne opnå et ”fuldt” ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone på fx 4 heste med føl samt 4 hunde og 30 høns, men med den nugældende bekendtgørelse er vi i tvivl. Vi er bekendt med helpdesk-svar af 14-02-2019 om ”Andre dyr også tilladt, hvis man har hund og høns i byzone?”.


Svar

Der skal skelnes mellem Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, og så hvilke dyrehold, der er tilladt i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.


I byzone mv. er der en umiddelbar ret til at have 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, som det fremgår af § 8, eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse (bortset fra de i stk. 1 nævnte svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold, som ikke tilladt). Der kan også gælde lokale forskrifter, jf. § 20, som skal iagttages.


Hertil kommer en dispensationsmulighed i § 8 stk. 3, hvor kommunalbestyrelsen derudover kan dispensere fra forbuddet i stk. 1, særligt i forhold til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v. Der kan stilles vilkår, og naboer skal høres med en frist på mindst 2 uger.


Der er ikke knyttet en særlig betingelse om evt. svarende reduktion i forhold til de i § 8 stk. 2, nævnte dyrehold (30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe, eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse). Det er op til kommunens skøn at vurdere gener i forbindelse med dispensationen.


Bemærk, at hvis dyrholdet overstiger grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold, skal reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen iagttages, særligt om folde og anlægsregler i byzone mv.


Se også andre svar om emnet: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/andre-dyr-ogsaa-tilladt-hvis-man-har-hund-og-hoens-i-byzone/  
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/kattehold-katteinternat/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken