Hvordan skal "ikke erhvervsmæssigt dyrehold" forstås i miljøaktivitetsbekendtgørelsen (i forhold til hunde)

02-10-2018

Spørgsmål

En ejendom har fået afslag på dispensation for afstandskrav til sommerhusområde til hundehold på 15 hunde. Der er tale om en ejendom (1 matrikel), men hvor der er 2 lejemål. Ansøger mener derfor, at der må være 2 x 4 hunde på ejendommen (4 i hvert lejemål). Når vi læser vejledningen til miljøaktivitetsbekendtgørelsen forstår vi det som "ejendom" og ikke "lejemål" - Fx vil det jo i andre sammenhænge ikke give megen mening, at hvis der er flere lejemål på en ejendom så må man have "husdyr per lejemål". Omvendt så er der mange rækkehuse, hvor der ligger 15-20 rækkehuse på en matrikel/ejendom - og her vil vi vel ikke sige, at der kun må være 4 hunde i alt?


Svar

Kommunen skal efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen vurdere selve dyreholdet. Denne bekendtgørelse regulerer ikke ejendoms-, ejer- eller lejerforhold.   Miljøaktivitetsbekendtgørelsen regulerer alene dyreholdet. I det tænkte ex, hvor der på en ejendom ligger 15/20 rækkehuse med én hund i hvert hus, vil der ikke være ét samlet dyrehold, hvorfor det heller ikke er et erhvervsmæssigt dyrehold, der skal overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Kommunen skal derfor i den konkrete sag ud fra dyreholdet afgøre om dyreholdet er under eller over miljøaktivitetsbekendtgørelsens grænse på 4 hunde. Hvis kommunen kommer frem til, at der er to dyrehold - måske kan generne fuldstændig adskilles, måske er der lang afstand i mellem lejer og ejer - finder husdyrgødningsbekendtgørelsen slet ikke anvendelse og der er ikke krav om dispensation. Omvendt hvis der f.eks. er en samlet løbegård til alle hundene, eller at alle hundene går så tæt sammen, at generne ikke kan adskilles, så er det et samlet dyrehold, der på grund af størrelsen er erhvervsmæssigt. Når dyreholdet er erhvervsmæssigt finder husdyrgødningsbekendtgørelsen anvendelse, og denne bekendtgørelse reguleres på ejendoms niveau.

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken