Hønsehold i landzoner

28-01-2021

Spørgsmål

Hej,  Jeg har et spørgsmål ang. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4, § 10. (Påbud og forbud ved gener og forurening) Er denne gældende i landzone, eller kun i byzoner?   På forhånd tak, Vh Heidi Fugl


Svar

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 10 gælder både i land- og byzone. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken