Hjælp til fortolkning af hobbydyrehold "litra h"

03-09-2020

Spørgsmål

Jeg ønsker et hobbydyrehold med en blanding af op til max 30 høns, 6 får og 2-3 alpakaer. "Litra i" siger at den "forholdsmæssige andel af hver dyretype (høns ikke medregnet) ikke må overstige 100%". Udregningen må således se sådan ud: 6 får = 60 % andel (6 ud af max 10 får jvf litra f) Dvs. jeg har 40 % tilbage at gøre godt med. "Andre dyretyper" jvf litra h må max have et produktionsareal på 25 m2. 40% af 25 = 10 m2. Et læskur på marken på 10 m2 kan huse ca 3 alpakaer. Dvs. efter min mening må jeg holde 6 får og 3 alpakaer i mit hobbydyrehold (+ de 30 høns). Nu mit egentlige spørgsmål: Hvordan skal litra h fortolkes?: "andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2" Efter min vurdering er disse 25 m2 kun møntet på "andre dyretyper", og har ikke noget at gøre med eksempelvis får, heste eller køer. Kommunen mener derimod at hvis hobbydyreholdet har tilsammen mere end 25 m2 produktionsareal, så bliver man et erhvervsmæssigt dyrehold. Dvs de mener, at i mit tilfælde må jeg kun have de 10 m2 læskur til mine alpakaer og derudover 15 m2 læskur til de 6 får. (Desuden har jeg et hønsehus på ca 13 m2, men går ikke ud fra at det tæller med i beregningen??) Har kommunen ret i deres fortolkning eller må jeg gerne have et samlet produktionsareal over 25 m2 (eksempelvis 80 m2) uden at det bliver erhvervsmæssigt? (Er klar over der er en anden grænse på 100 m2 jvf miljøloven).


Svar

Det er kommunerne der administrerer reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen og det er kommunen der bl.a. vurderer, hvordan "andre dyretyper beregnes" ud fra miljøaktivitetesbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 3, litra h. 


De 25 m2 beregnes ud fra dyrevelfærdskravene. Hvis du har 25 m2 med andre dyretyper samt henholdsvis 30 høns og 4 hunde, som ikke tæller med i den beregning, så kan du ikke holde flere dyr, hvis du vil holde dig under grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold. Hvis du holder dyr fra de andre grupper skal den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct. skal disse dyr trækkes går de m2 fra i litra h. Der er gode eksempler i vejledningen også med blandende dyrehold:


https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/miljoeaktivitetsbekendtgoerelsen/4-ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken