Hjælp til fortolkning af hobbydyrehold "litra h"

03-09-2020

Spørgsmål

Der er sket en sproglig opdatering af dette helpdeskspørgsmål den 25. januar 2023

Jeg ønsker et hobbydyrehold med en blanding af op til max 30 høns, 6 får og 2-3 alpakaer.

"Litra i" siger, at den "forholdsmæssige andel af hver dyretype (høns ikke medregnet) ikke må overstige 100%".

Udregningen må se sådan ud: 6 får = 60 % andel (6 ud af max 10 får, jf. litra f)

Dvs. jeg har 40 % tilbage. "Andre dyretyper", jf. litra h, må max have et produktionsareal på 25 m2. 40% af 25 = 10 m2. Et læskur på marken på 10m2 kan huse ca. 3 alpakaer.

Dvs. efter min mening må jeg holde 6 får og 3 alpakaer i mit hobbydyrehold (+ de 30 høns).

Nu mit egentlige spørgsmål: Hvordan skal litra h fortolkes?: "andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25m2 ". Efter min vurdering er disse 25 m2 kun møntet på "andre dyretyper" og har ikke noget at gøre med eksempelvis får, heste eller køer.

Kommunen mener derimod, at hvis hobbydyreholdet tilsammen har mere end 25 m2 produktionsareal, så bliver man et erhvervsmæssigt dyrehold. I mit tilfælde mener de, at jeg kun må have 10 m2 læskur til mine alpakaer og derudover 15 m2 læskur til de 6 får. (Desuden har jeg et hønsehus på ca 13 m2, men går ikke ud fra, at det tæller med i beregningen?).

Har kommunen ret i deres fortolkning, eller må jeg gerne have et samlet produktionsareal over 25 m2 (eksempelvis 80 m2), uden at det bliver erhvervsmæssigt? (Er klar over der er en anden grænse på 100 m2, jf. husdyrbrugloven).


Svar

Der er sket en sproglig opdatering af dette helpdeskspørgsmål den 25. januar 2023

Miljøstyrelsen forstår, at du er i tvivl om, hvorvidt der skal reduceres i det maksimale areal på 25 m² for ”andre dyretyper” i §7, stk. 2 litra h, når der også holdes dyr fra grupperne a-g, og man vil holde sig under grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold.

Som kommunen har oplyst over for dig, og som det fremgår af nedenstående regneeksempel i Miljøstyrelsens vejledning, skal der reduceres i det areal, der er til rådighed for ”andre dyretyper”, hvis man skal holde sig under grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold.

”Eksempelvis vil et dyrehold bestående af 2 heste med tilhørende føl udgøre 50 pct. af dyretypen efter nr. 2, litra c (4 heste med føl). Kaniner på et produktionsareal, der ikke overstiger 12,5 m², udgør 50 pct. af ”andre dyretyper” efter nr. 2, litra h (produktionsarealet må ikke overstige 25 m²)”

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/miljoeaktivitetsbekendtgoerelsen/4-ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/#3


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken