Grænse mellem ikke- erhvervsmæssigt og erhvervsmæssigt dyrehold

17-05-2021

Spørgsmål

Er tre galloway-ungtyre og en ko med en kalv under 6 måneder er erhvervsmæssigt dyrehold eller ej? Jeg vil umiddelbart mene, at man kun kan have 2 ungtyre og 1 ko med kalv, før grænsen nås, da det hedder: a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder), b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a... Jeg har en borger, der siger, at Seges har oplyst, at han kan have de 3 ungtyre og en ko med kalv uden at blive omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen.


Svar

Ja, Miljøstyrelsen er umiddelbart enig i din fortolkning. Der er i vejledningen eksempler på hvordan det beregnes. I forhold til dit spørgsmål regnes; En malkeko eller en ko med kalv , så er 50 % af dyreholdet anvendt i § 7 stk. 3 a, og herefter 50 % i § 7 stk. 3b altså 2 stykker kvæg der ikke er omfattet af litre a.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken