Er der forskel på en hest ift. § 7, stk. 2, pkt. c i miljøaktivitetsbekendtgørelsen?

10-06-2021

Spørgsmål

Da der er stor forskel på en hest og en kategori 3 pony, indgår de så med samme vægt i beregningen i § 7, stk. 2 pkt. c om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold eller ej? I følgende link: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/miljoeaktivitetsbekendtgoerelsen/4-ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/ beskrives en årshest, hvad er det?


Svar


Nej, der ingår ikke vægt i bestemmelsen, en hest er en hest, hvad enten det er en pony eller en hest i Miljøaktivitetesbekendtgørelsens § 7.

Miljøstyrelsen har rettet i vejledningen, da det var en fejl at der stod årshest i vejledningen, Miljøstyrelsen beklager fejlen. 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken