Er både haner, høner og kyllinger omfattet af beregningen af 30 hønsefugle i miljøaktivitetsbekendtgørelsen?

16-08-2023

Spørgsmål

Hvordan skal definitionen af 30 høns i § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter forstås?

Indeholder definitionen af et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold på 30 høns også opdrættet og haner, så man f.eks. kun kan have 4 høns, 25 kyllinger og 1 hane, i alt 30 fugle for at hønseholdet er ikke-erhvervsmæssigt?

Eller må man have 30 høner og det tilhørende opdræt (kyllinger og haner), og dermed sammenlagt mere end 30 fugle?


Svar

Ved ordet ”høns” forstås både høner, haner og kyllinger.  Så man må kun have 30 hønsefugle tilsammen.

Du kan læse mere om afgrænsningen af et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i husdyrvejledningen https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/miljoeaktivitetsbekendtgoerelsen/4-ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken