Undtagelsesbestemmelserne

12-10-2018

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende undtagelsesbestemmelserne i § 7. Her står der at hvis der alene er ammekøer med tilhørende opdræt( kvier, stude kalve og slagtekalve), på dybstrøelse kan man anvende undtagelsesbestemmelserne( op til 175m2 og op til 300 m2). Gælder dette også for opdræt fra malkekøer?? I vejledningen står der at bestemmelsen er formuleret for at fremhæve at malkekøer ikke er omfattet, men gælder dette også for opdræt fra malkekøer? og vil man kunne etablere et kviehotel med kvier fra en malkekvægsbesætning?


Svar

Bestemmelsen i §7 omfatter ammekøer og tilhørende opdræt. Det betyder, at
enhver form for afkom fra ammekøer, uanset dets alder eller køn er omfattet. Småkalve, slagtekalve, kvier, stude og tyre, der stammer fra ammekøer er således omfattet, hvilket fremgår direkte af bestemmelsen. Tyre fra ammekøer er nævnt i bestemmelsen for fuldstændighedens skyld. Der skal således være en ammeko tilstede. Derfor falder et kviehotel ikke ind under betegnelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken