Udnyttelsesfrist på en § 16a miljøgodkendelse

22-11-2021

Spørgsmål

En landmand har fået en § 16a miljøgodkendelse. I den forbindelse skal der etableres 2 nye staldbygninger, og ventilationsafkast på samtlige bygninger skal forhøjes. Ligeledes må der ikke være husdyrhold i 2 slagtesvinsstalde. På tilsyn bliver miljøafdelingen bekendt med, at der ikke er lavet bygningsmæssige ændringer, afkast er ikke forhøjet, og der er fortsat dyr i de 2 slagtesvinsstalde. Landmanden ønsker forsat at køre videre med hans § 12 miljøgodkendelse, da han har 6 års udnyttelsesfrist på § 16a miljøgodkendelsen. Dog har landmanden for mange søer i forhold til det tilladte dyrehold jf. § 12 miljøgodkendelsen. Spørgsmålet er, om landmanden kan lave en § 15 anmeldelse om skift mellem dyretyper jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ud fra hans § 12 miljøgodkendelse, hvor man konverterer slagtesvin til søer ud fra gældende regler i anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 og så stadig have 6 år udnyttelsesfrist på hans § 16a miljøgodkendelse?


Svar

Hvis det fortsat er § 12 godkendelsen, der er husdyrbrugets retsgrundlag, kan husdyrbruget godt anmelde skift mellem dyretyper efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 og stadig opretholde muligheden for senere at udnytte § 16 a-godkendelsen med de 6-års udnyttelsesfrist, jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1.

Ansøger bør være opmærksom på, om de konkret bringer sig i en situation med ændringer, hvor en senere udnyttelse af deres § 16a godkendelse rent de facto ikke kan lade sig gøre. 

Se evt. også https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/projektets-omfang/ny-miljoetilladelse-efter-16b-som-erstatning-for-ikke-udnyttet-16b-miljoetilladelse/Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken