Terrænregulering som forudsætning for landbrugsbyggeri

25-08-2020

Spørgsmål

Vi har en ansøgning om en plansilo, der forudsætter terrænregulering med 10.000 m³. Skal terrænreguleringen godkendes sammen med landbrugsbyggeriet?


Svar

Er plansiloen en del af en ansøgning om ændring/udvidelse af et husdyrbrug eller ønskes den opført på et eksisterende husdyrbrug, skal terrænreguleringen behandles som en del af miljøgodkendelsen. Dette skyldes, at plansiloen må karakteriseres som ”andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold”. Se også helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anmeldeordninger/terraenaendring-under-befaestet-areal-samt-ensilageplads/  . Læs desuden mere om snitflader mellem husdyrbrugloven og planloven i husdyrvejledningens afsnit Særligt om pligt til godkendelse eller tilladelse.
Ønsket om at opføre en ny plansilo på et husdyrbrug kan også falde ind under anmeldereglerne jf. § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. For at anmeldeordningen kan bruges kræver det bl.a, at den ønskede terrænregulering ikke overstiger +/- 1 m jf. § 11, stk. 6 nr. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken