Teltoverdækning af gyllebeholder

09-03-2018

Spørgsmål

Er teltoverdækning på eksisterende gyllebeholdere, fra før 2007, beliggende i forbindelse med eksisterende byggeri omfattet af godkendelsespligt?


Svar

I husdyrvejledningen er der oplistet en række ændringer som betragtes som bagateller. Herunder fast overdækning af eksisterende gyllebeholder. Se: http://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#7 under bagateller.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken