Planloven kontra husdyrloven - hønsehuse

21-03-2022

Spørgsmål

Den 4. februar 2022 kom planklagenævnet med afgørelse 21/08378.

I sagen har ansøger 198 m2 produktionsareal til heste, så kommunen giver landzonetilladelse til hestepension. Men da ansøger også har et hønsehus på 8 m2 på ejendommen, siger planklagenævnet, at det også burde tælle med som produktionsareal, og at sagen derfor burde behandles efter husdyrbrugloven. Planklagenævnet skriver i deres afgørelse:

”På den baggrund finder Planklagenævnet, at der på produktionsarealet både er heste og høns, hvorfor undtagelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, nr. 2, ikke finder anvendelse, og at forholdet derfor kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 a eller § 16 b, idet det samlede produktionsareal er på mere end 100 m2.”

På baggrund af afgørelsen fra Planklagenævnet, er vores landzonekollegaer, helt korrekt begyndt at sende anmeldesager på hestehold tilbage her til landbrugsgruppen, i sager hvor ansøger har tegnet et lille hønsehus ind på deres ansøgning, og derfor går fra hestehold på under 200 m2 produktionsareal til blandet dyrehold over 100 m2 produktionsareal.

Jeg tænker ikke, at det kan være hensigten med undtagelsesreglerne.

Ligesom det, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen er muligt at have op til 30 høns ud over andre dyretyper, uden at det udløser erhvervsmæssigt dyrehold, er der så her en bagatelgrænse vi kan bruge, således at små hønsehuse ikke resulterer i, at det udløser krav om en § 16 b miljøtilladelse?


Svar

Nej, der er ikke nogen bagatelgrænse. 

Når der er tale om et blandet dyrehold, som ikke er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, vil det være grænsen på 100 m2 produktionsareal, som er gældende, jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1. 

Se også dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anmeldeordninger/hvornaar-kan-husdyrgodkendelsesbekendtgoerelsens-anmeldeordning-i-14-om-hobbybetonet-dyrehold-anvendes/.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken