Ny gyllebeholder på minkfarm

24-01-2022

Spørgsmål

En konkret minkfarm består af minkhaller og en ældre gyllebeholder, som er beliggende ret tæt på et vandløb. Der er ingen mink på farmen, og minkfarmeren ønsker ikke at starte op igen med minkproduktion. Hallerne skal derfor fjernes. Han ønsker også at få den gamle gyllebeholder fjernet. I stedet ønsker han at få lov til at opføre en ny - for markdriften nødvendig gyllebeholder - et stykke fra ejendommen, og i meget større afstand fra vandløbet. Dette ønsker han at få lov til, inden den gamle beholder rives ned, så han er sikker på at have en gyllebeholder til markerne. Hvis ikke han kan få lov til at opføre en ny, vil han beholde den gamle beholder. Hvis vi skal give ham lov til at etablere en ny gyllebeholder i den nuværende aktuelle situation, er det så i en landzonetilladelse, eller er det i en miljøgodkendelse?


Svar

OBS! Miljøstyrelsen har med dette svar IKKE taget stilling til lov om aflivning og midlertidigt forbud mod hold af mink og dertil hørende erstatningsspørgsmål. Ved spørgsmål herom henvises til Fødevarestyrelsen. 

Så længe husdyrbruget har en godkendelse efter husdyrbrugloven (både nugældende og tidligere regler), skal ansøgningen om en ny gyllebeholder behandles efter husdyrbruglovens regler. 

I det omfang miljøgodkendelsen efter husdyrbrugloven er ophørt, og husdyrbruget eller ejendommen ikke er omfattet af husdyrbruglovens tilladelses- og godkendelsesordning, vil ansøgningen til den nye gyllebeholder skulle behandles efter planloven. 

Se mere om ophør af godkendelse i dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/ophaevelse-af-godkendelse/ 

Se i øvrigt også dette helpdesksvar som omhandler, hvornår noget skal behandles efter husdyrbrugloven eller planloven: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/husdyrbrugloven-eller-planloven/Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken