Medarbejderfaciliteter ind under husdyrbrugloven?

 

29-08-2022

Spørgsmål

Falder medarbederfaciliteter som mandskabsrum/kaffestue, rytterstue, kontor ol. ind under husdyrbrugloven, eller skal de have en landzonetilladelse?


Svar

Det er ikke muligt at give en udtømmende liste over bygninger, der skal behandles under husdyrbrugloven. Vurderingen afhænger af stutteriet eller hestepensionens størrelse og karakter. En decideret bolig medregnes ikke under husdyrbrugloven.

For rytterstuer afhænger det af udformningen og hesteholdets karakter. I forhold til rytterstuer mm fremgår følgende af vejledningen:

”Der kan for nogle typer bygninger og andre anlæg opstå tvivl om, hvilken lov en ansøgning skal behandles efter. Dette gælder særligt i forbindelse med ændringen af husdyrbrugloven i 2017.

For dyretyper, hvor der ofte er meget plads pr. dyr i stalden, kan ændringen fra tilladelsesgrænsen fastsat i antal dyreenheder til grænsen fastsat i antal kvadratmeter produktionsareal betyde, at pligten til tilladelse efter husdyrbrugloven indtræffer ved et lavere antal dyr end tidligere. Pligten til tilladelse indtræder derfor typisk ved et lavere antal dyr end tidligere på ejendomme med hobbydyr.

Af denne årsag vil det måske forekomme hyppigere, at der kræves tilladelse efter husdyrbrugloven til opførelse af bygninger og andre anlæg på f.eks. stutterier, hestepensioner og rideskoler."

Se også helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/husdyrbrugloven-eller-planloven/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken