Lovliggørelse af eksisterende IE-husdyrbrug uden godkendelse.

20-01-2021

Spørgsmål

Vi har i forbindelse med revurderinger af husdyrbrug, fundet to husdyrbrug i kommunen, der ligger over stipladsgrænsen for IE-brug, men ikke har en godkendelse. Vores spørgsmål er nu: Er det muligt for husdyrbruget, blot at sænke dyreholdet ned under stipladsgrænsen og så ikke være omfattet af godkendelsespligten? Sat op i tre scenarier. 1) dyreholdet er ikke omfattet af delvis nedskrivning, men kun totalt ophør – i sådan et tilfælde vil husdyrbruget vel altid kunne gå op over stipladsgrænsen igen. 2) der er mulighed for delvis nedskrivning efter 3 år – Så vil husdyrbruget de næste 3 år i princippet kunne gå op på fuld produktion. 3) Har ejeren mulighed for at skrive en erklæring til kommunen, hvori han acceptere at dyreholdet ikke må komme over en bestemt grænse? Vil det være bindende juridisk? Eller vil det, lige meget hvad landmanden gør, kræve en ny godkendelse? I disse tilfælde vil det betyde en nedlukning.


Svar

Bestående husdyrbrug, der var på optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen efter den 28. februar 2007, men som endnu ikke var godkendt, skulle være godkendt senest den 29. oktober 2007. Det vil sige alle nuværende IE-husdyrbrug. Som Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet, er der tale om IE-brug, som ikke har nogen former for godkendelse. Hvis det er tilfældet, så er der tale om et ulovligt forhold, uanset om der måtte være en accept af dyreholdet fra et retsgrundlag fra før 2007.

Kommunen skal således, efter husdyrbruglovens § 48, stk. 1, 1. pkt., jf. § 46, meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør.

Se i øvrigt dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/skal-et-husdyrbrug-med-en-screeningstilladelse-fra-2002-revurderes-jf-de-nye-bat-konklusioner/   Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken