Godkendelse af flytbare hytter til grise

27-06-2018

Spørgsmål

En landmand har anmeldt et produktionsareal på 128 m2 efter undtagelsesreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelse § 7. stk.1. hvilket gør at han var undtaget for kravet om godkendelse eller tilladelse efter §§16a og 16B. Efterfølgende ønsker han, at etablerer ikke fast placerede husdyranlæg på tilsammen 150 m2 og spørgsmålet er, hvordan skal sagen behandles. Betyder de 128 m2 at ejendommen er et husdyrbrug (mere end 100 m2), selv om ejendommen var omfattet af undtagelsesreglerne, og at der hermed skal gives en godkendelse til de 150m2 ikke fast placerede husdyranlæg og hvis der skal er det så med baggrund i §8 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.


Svar

Da det anmeldte produktionsareal er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens undtagelse i § 7, udløser etablering af 150 m2 produktionsareal ikke godkendelses- eller tilladelseskrav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8 og er derfor ikke godkendelsespligtig. Undtagelser fra krav om godkendelse og tilladelse efter § 16 a og § 16 b i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen regulerer således kun husdyrbrug, der er omfattet af godkendelses- eller tilladelseskrav.


Etablering af 150 m2 flytbar huse er omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som er umiddelbart gældende, samt planlovens landzoneregler m.v.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken